Shichirin BBQ Konro Replacement Grill Top

Width 24cm
Manufacturer Kaginushi Kogyo
Country of Origin Japan