Nigara SG2 Kurouchi Tsuchime Wa Kiritsuke Nakiri 180mm