Sakai Takayuki Homura Kogetsu By Itsuo Doi Gyuto 210mm