Ohira 40 Model Natural stone Saikoukyu

Brand Imanishi