Sakai Takayuki Homura by Itsuo Doi Kengata Santoku 195mm